Kristoffer Bodin Kristoffer Bodin

Turnering 09.06.2022

Mandal Hotel Match Play

Nervøsitet, spenning, spiller vs spiller og sjukt moro...! Mandal Hotel Match Play er endelig tilbake!!

I match play spiller to spillere mot hverandre over 18 hull. På hvert hull deles det ut ett poeng til den som bruker færrest slag etter hcp. Hvis begge bruker like mange slag, deles hullet (ingen får poeng). Den som vinner flest hull vinner matchen. Alle spiller på 3/4 av sitt hcp. Hvis spiller A har 13 tildelte slag, og spiller B har 20 tildelte slag, vil spiller B ha ett ekstra tildelt slag på de 5 hullene med lavest indeks ((20-13) * 3/4 = 5,25 - avrundes til 5). På de andre hullene har spillerne tildelt like mange slag.


Hvis en spiller ikke kan vinne eller dele et hull plukkes ballen opp, og spillerne går videre til neste tee. Matchen avsluttes når en spiller leder med flere poeng enn det er hull igjen å spille. Hvis det er uavgjort etter 18 hull spilles det «sudden death» på ett og ett hull til én spiller vinner.


Turneringen spilles som en cup gjennom hele sesongen. Taperen av en match er slått ut, vinneren går videre til neste runde. Det blir turneringsstart fra 23. juni, med ny runde ca hver tredje uke. Nøyaktige datoer vil bli lagt ut når det totale deltakerantallet er klart. Resultatene blir lagt ut i Golfbox.


Matchene settes opp ved loddtrekning. Spillerne avtaler selv tidspunkt for matchen. Dette må selvsagt skje innenfor oppsatt tidsskjema. Alle spiller i samme klasse.


Turneringsavgiften er 250 kr per spiller (100 kr for juniorer) betales senest 22.juni på Vipps (Mandal Golfklubb – Turneringer). Husk å velg Match Play. 


Påmelding i Golfbox åpnes 08.juni og avsluttes 22.juni.

 198