Per Jørgensen Per Jørgensen

05.10.2022

Greenfee fra 1. april 2022

Greenfee for gjestespillere hele dagen kr. 350.-
Greenfee for gjestespillere 9 hull kr. 250.-
Greenfee for junior gjestespillere ½ pris

Greenfee for medlemmer hele dagen kr. 300.-
Greenfee for medlemmer 9 hull kr. 200.-

 

Leie av golfbil 18-hull                                                                                                    kr. 300.-

Leie av golfbil 9-hull                                                                                                      kr. 200.-

Leie av golfbil for medlemmer m/ legeerklæring 18-hull                                       kr.200.-

Leie av golfbil for medlemmer m/ legeerklæring  9-hull                                        kr.100.Leie av golftralle kr. 30.-
Leie av golfsett kr.100.-

 

GREEN FEE AVTALER:

NORSK SENIOR GOLF

På Mandal GKs 9-hulls bane på Skjebstad, gjelder følgende betingelser for bruk av NSGs fordelskort:

  • Starttider: Alle hverdager før kl 1400.
  • Booking: Golfbox eller pr tlf: 938 35 540 .
  • Greenfee: 3 runder a 250 kroner (18 hull) i hele sesongen.  Gjelder ikke i juli  

 Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start


___________________________________________________________________

NGF’s FORDELSKORT

Innehavere av slike kort (dommere, styremedlemmer i klubber o.a.) spiller GRATIS opptil 3 runder i sesongen på alle norske baner, inklusive vår.

__________________________________________________________________________

  

Innehavere av Golfhäftet 2022 kort kan spille på vår bane 1 gang til halv greenfee.

NB!  Gjelder ikke i juli  NB!__________________________________________________________________________

Samarbeid med Kristiansand Golfklubb, Grini Golfklubb*, Haugesund Golfpark

Avtalen som nå er gjort er ganske enkel, alle som har fullt medlemskap m/spillerett kan nå spille gratis i  Kristiansand GK, Grini GK og Haugesund GK.  Tilbudet er selvsagt gjensidig.

Tilbudet gjelder i perioden 1. mai til 1. september i Mandal GK. I Kristiansand GK og Haugesund Golfpark fritt spill hele sesongen.

*  Spillere fra Grini GK kan spill to ganger hos alle klubbene og medlemmer i de andre klubbene kan spille 2 ganger hos Grini GK

PS! Grini GK praktiserer forhåndsbetaling av greenfee så her må du kontakte Proshopen så setter de deg opp  og legger kostnaden til 0,-. Tu tar kontakt enten via mail: Proshop@grinigolfklubb.no eller per telefon 67 16 70 80 (tastevalg 1).Golfsimulatorene:

Se golfsimulatorene på klubbhuset i egen topp fane.


VELKOMMEN TIL EN FIN RUNDE.