Per Jørgensen Per Jørgensen

Turnering 04.03.2024

Tor Sverre best.

Den tredje og siste simulatorturneringa for seniorar denne vinteren blei avvikla søndag med 19 deltakarar. Denne gongen spelte vi individuell nettoscore.

Arkivbilde av vinneren Tor Sverre Bensten (foto per j)
Arkivbilde av vinneren Tor Sverre Bensten (foto per j)
Frank Emerick i fint driv. (foto K Lavik)
Frank Emerick i fint driv. (foto K Lavik)
Willy Skårdal er spent: Fairway eller skogen? (foto K Lavik)
Willy Skårdal er spent: Fairway eller skogen? (foto K Lavik)
Desse karane, bortsett frå Jostein, fekk det ikkje heilt til å klaffe. F.v. Knut Kvaal Pedersen, Frank Emerick, Jostein Sneve og Sigmund Skårdal. (foto K Lavik)
Desse karane, bortsett frå Jostein, fekk det ikkje heilt til å klaffe. F.v. Knut Kvaal Pedersen, Frank Emerick, Jostein Sneve og Sigmund Skårdal. (foto K Lavik)
Arkivbilde av vinneren Tor Sverre Bensten (foto per j) Frank Emerick i fint driv. (foto K Lavik) Willy Skårdal er spent: Fairway eller skogen? (foto K Lavik) Desse karane, bortsett frå Jostein, fekk det ikkje heilt til å klaffe. F.v. Knut Kvaal Pedersen, Frank Emerick, Jostein Sneve og Sigmund Skårdal. (foto K Lavik)

Det blei nokså jamt om premiane. Tor Sverre Bentsen leverte godt og stødig heile dagen og tok sigeren med -5. Neste var Tom Berentsen. med -4. Kjell Horpestad hadde samme score, men blei slått på handicapet. Også Jostein Sneve sikra seg premie med -3.


 812