Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 19.01.2024

Årsmøtet i Mandal Golfklubb avholdes på Klubbhuset 15.Februar kl. 19.00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar Oppfordrer komiteelederne om å sende inn årsrapporter innen 1. februar.

Hull 1 torsdag. (foto per j)
Hull 1 torsdag. (foto per j)
Hull 1 torsdag. (foto per j)


 1674