Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 27.02.2024

Årsmøte 2024 .

ca 40 medlemmer møtte opp til årsmøtet på klubbhuset.

Arkivbilde fra årsmøte 2022 (foto per j)
Arkivbilde fra årsmøte 2022 (foto per j)
Arkivbilde fra årsmøte 2022 (foto per j)

Årsmøte fikk besøk av banksjef Roy Møll fra hovedsponsoren vår . Han informerte om den nye sponsor avtalen som er inngått med sparebanken sør og sør meglere. Avtalen innebære et gavebeløp på 600 000 samt årlige beløp til en egen turnering. Gavebeløpet blir brukt til ny trackman og nye 33 utslag på banen. Dette for og legge forholden til rette for en voksende junioravdeling. Klubben setter stor pris på dette samarbeidet og ser frem til de neste fire årene sammen.

Årsmøtet ble offisielt åpnet av nestleder Kari Stalsberg Møll. Som tradisjonen tro ble dirigent jobben i år som tidligere år styrt av en rutinert og god Svein Arne Bårdsen. Kari Stalsberg Møll leste opp årsmeldingen fra styret. Jubileumsåret har vært et godt år både på økonomi og aktivitetsiden. Klubben hadde ved 609 medlemmer ved nyttår. Jubileumsfesten i klubbhuset med turnering på dagen ble en flott markering av 30 år for klubben. Regnskapstallene ble gjennomgått av Jan Roald Ruud. Regnskapet viste et underskudd på 811 000 dette pga nedbetaling av lån på 1 000 000. Klubben drives godt og har god likviditet.

Rune Svennevik gikk gjennom handlingsplanen for 2024.

Den store saken på årsmøte var behandlingen av drenerings arbeid på hull 6 og 9. Styret, daglig leder, banekomitee og bane arbeiderene har sammen med gress spesialisten utarbeidet en plan for hull 6/9 . Dette er brukt som et anbuds grunnlag og sendt ut til entreprenører for anbud. Billigst var Kvina Maskin . Totalkostnaden for utbedringen er på 2 500 000 . Edmund Jåbekk gikk gjennom planene og årsmøtet gikk enstemmig inn for utbedringen. Arbeidet starter opp umiddelbart og vi har mål av og være ferdig med arbeidet før sesongen. Litt tålmodig til passning for spill på disse to hullene våren 24 må vi regne med. Været vil bestemme litt på hvor fort vi har gress å spille på. Men med gode og hyggelige golfere kommer dette til og gå fint.

Svein Arne Bårdsen fra valgkomiteen kunne informere om en enkel og grei jobb alle de spurte takket ja til videre jobb for klubben.

Styret for 2024 består av følende personer: Leder Richard Eriksen Gjenvalg (1år) Nestleder Kari Stalsberg Møll ikke på valg Styremedlem Irene Lunde 2 år Styremedlem Tutti Ericson   (1 år) Styremedlem Edmund Jaabæk (2 år) Varamedlem  Erlend L. Jahnsen (1 år) Varamedlem Kristoffer Gorset Bodin ( 1 år)

 1103