Profil for sosiale medier under utvikling

Styret har lansert nye hjemmesider. I arbeidet med disse fikk vi råd om å oppdatere profilen og logoen.

Styret valgte å følge den faglige anbefalingen om å utvikle klubblogoen med en bedre tilpasning for elektroniske medier.  Styret ba om en oppdatert versjon av klubblogoen.  Den nye versjonen skulle være basert på de samme sentrale elementene som i den gamle.  Vi har tatt i bruk et utkast på den nye hjemmesiden.  Dette er et utkast og styret mener der fortsatt bør gjøres forbedringer.  

Både den eksisterende logoen og det nye utkastet inneholder en golfspiller som ligner mest på en eldre herrespiller.  Styret ønsker aller helst en versjon som kan oppleves mer inkluderende for alle klubbens medlemmer; både damespillere, barn og unge. 

Styret har fått en henvendelse om at logoen ikke bør endres eller utvikles i det hele tatt.  Styret fastholder at det er riktig å tilpasse logoen til nye medier og ønsker også en mer inkluderende logo.

En ny designprofil for klubbens sosiale medier vil være naturlig å behandle på neste årsmøte.