Banen

Greenfeepriser

Banens 6 utslag er slopet: 33, 40, 44, 48, 50, 52

Runde 33. To runder fra utslag 33
Runde 40. To runder fra utslag 40
Runde 44. Første runde fra utslag 48 og andre runde fra utslag 40
Runde 48. To runder fra utslag 48
Runde 50. Første runde fra utslag 52 og andre runde fra utslag 48
Runde 52. To runder fra utslag 52

Runde 44 og 50 kan ikke spilles som 9-hullsrunde

Regler for Mandal Golfklubb, bane Valle Gård.

A (1) Banens grenser (O.B.)

Definert av hvite staker.

B(1) (Regel 17)

Straffeområder defineres av røde staker og eller linjer.

B(2)

Ved spill på Hull 6. Når en ball sist krysset grensen til grøft merket med røde staker foran utslag 40 kan spilleren med 1 straffeslag droppe en ball på motsatt side.

Se B.2.1 for detaljer om hvor ballen droppes.

B(3)

14.7a. Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på alle hull kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller, hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d . Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen.

Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

E(1) Droppesoner

Som ekstra fritaksmulighet for ball i straffeområde – bak green på Hull 5 og 6 og høyre side Hull 8 – ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen.

Hull 5. Droppesone bak Greenen til venstre.

Hull 6. Droppesone bak Greenen til høyre.

Hull 8. Droppesone på toppen av haugen til høyre ca. 150 m fra greenen.

Droppesonene merkes med hvite linjer eller røde, blå og hvite staker.

Droppesonen er fritaksområde etter Regel 14.3.

E(8) Områder med spilleforbud

Definert med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter Regel 16.1f. Nyplantede trær.

I merket område rundt muren til venstre på Hull 6 er det ferdselsforbud. Regel 1.2a omsorg for banen 5 H(1) straff etter 5 H(3). Første forseelse advarsel. Andre forseelse 1 straffeslag. Tredje forseelse Generell straff. Fjerde forseelse diskvalifikasjon.

F-1, F9, F11  Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå staker eller hvit linje
b. Nysådde felt
c. Maurtuer
d. Fjell/steiner i dagen og jordfaste røtter og dreneringsrør. Gjelder område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
e. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. dype furer forårsaket av rennende vann.
f. Steinfylte dreneringsgrøfter

Anm. Ingen påvirkning av GUR hvis bare slagstillingen er påvirket etter d, e og f.

F -10  Dyremøkk

Områder i det generelle området med skader forårsaket av rådyr, hester, gjess, andre fugler og hunder anses som grunn under reparasjon, og fritak er tillatt etter regel 16.1b. Men det er ikke påvirkning hvis skaden bare påvirker spillerens slagstilling. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Hvis møkk finnes på puttinggreen, kan spilleren også bruke utstyr fremskaffet av Komiteen til å fjerne møkk fra spillelinjen. Hvis, ved å gjøre dette, spillelinjen eller forholdene som påvirker slaget blir forbedret, er det ingen straff etter regel 8.1a. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff.

F-13

Skader som klart kan defineres som forårsaket av dyrehover er grunn under reparasjon, og fritak uten straff er tillatt etter Regel 16.1.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter Regel 14.7a

Uflyttbare hindringer

Alle avstandsmerker og anvisningsskilt. Matteuslag.

Straff for brudd på lokal regel: Matchspill-Tap av hull.

Slagspill-Generell staff. (2 straffeslag)

Lokale betemmelser

Alle steingjerder er integrerte deler av banen. Flytting av steiner fra steingjerdene er ikke tillatt.

Avstandsmerker er målt til midten av greenen.

Ballplassering bestemmes av komiteen/banemannskap:

Generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere  kan spilleren plassere ballen innenfor en køllelengde. Se forslag lokal regel E-3 for detaljer om hvordan dette må gjøres.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Spilletempo i konkurranser bestemmes av komiteen:

8K Regel 5.6

Når det er mulig for en spiller å slå et slag. Fra det tidspunkt det anses at han eller hun kunne ha kommet frem til sin ball, har spilleren: -60 sekunder på å slå slaget når han eller hun ikke anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. 40 sekunder på å slå slaget når han eller hun anses å ha hatt mulighet til å forberede sitt slag. En spiller som overskrider noen av tidsgrensene har brutt den lokale regelen. Straff for brudd på lokal regel under samme runde: Første brudd Advarsel Andre brudd Ett straffeslag. Tredje brudd Generell straff. Fjerde brudd –Diskvalifikasjon.

Trening/ spill på banen

Når en konkurranse starter sent på dagen, er trening/spill tillatt.

Banerekorder for nåværende bane med par 68.

Herrer

12.09.2021Simen S Jørgensen65
05.09.2021Simen S Jørgensen65
14.09.2013Simen S Jørgensen65
01.09.2013Simen S Jørgensen67
25.08.2012Simen S Jørgensen70
30.08.2003Bjørn Sveindal70
30.08.2003Pål – Rune Kristoffersen70

Damer

13.08.2006Kristine Heimdal76