Ny hjemmeside under utvikling

Klubben har lansert nye hjemmesider. Innholdet vil bli utvidet og oppdatert etterhvert.

Høsten 2023 fikk styret råd om å utvikle en ny hjemmeside.  Teknologien bak den gamle siden var i ferd med å gå ut på dato og hjemmesiden var på overtid.  

Styret diskuterte utvikling av en ny hjemmeside med flere leverandører og valgte til slutt et lokalt selskap til prosjektet.  I den forbindelse fikk vi en klar anbefaling om å utvikle klubbens logo for å tilpasse den bedre til bruk i sosiale medier som hjemmesiden, Facebook, Instagram og X (tidligere Twitter).

Den nye hjemmesiden er nå tatt i bruk. På hjemmesiden har vi har prioritert å legge inn informasjon til gjestespillerne og nye medlemmer.  Flere nye medlemmer er viktig for å vedlikeholde og videreutvikle banen og gjestespillerne legger igjen vesentlige inntekter.  Vi håper at våre gjester og nye medlemmer nå får en enda bedre presentasjon av banen og klubben. 

Klubben har ansvaret for å legge inn informasjon på hjemmesiden og også for å overføre informasjonen fra den gamle siden.  Dette arbeidet tar tid og mer innhold vil komme vil komme etterhvert som vi får kapasitet til det.