Per Jørgensen Per Jørgensen

15.04.2023

Klubbens lokaler kan leies til møteaktivitet og selskap.

For nærmere opplysninger, kontakt Rune Svennevik  mob. 93835540

Eventuelt klubbtlf. 382 60 031.

e-post:  kontakt@mandalgk.no