Per Jørgensen Per Jørgensen

04.04.2024

Kontingenter 2024

  

Hovedmedlem kr. 1750.-

Hovedmedlem m/ spillerett Kr. 5000.-

Bi-medlem (ektefelle /samboer av hovedmedlem) kr. 1450.-

Bi-medlem m/ spillerett kr. 4675.-

Student (fritt spill på banen) kr. 1750.-

Junior (13 – 19 år) (fritt spill på banen) kr. 1450.-

Knøtt (t.o.m. 12 år) (fritt spill på banen) kr.  715.-

Familiemedlemskap (barn t.o.m. 19 år) kr. 3400.-

Passive medlemmer kr.  600.-

 

Betale med autogiro:

Hovedmedlem m/ spillerett pr. mnd. kr. 430.-

Hovedmedlem u/ spillerett pr. mnd. kr. 155.-

Bi-medlem m/ spillerett pr. mnd. kr. 400.-

Bi-medlem u/ spillerett pr. mnd. kr. 125.-

Gjestemedlem (må være hovedmedlem i annen klubb) kr. 3700.-

 

Årsgreenfee for medlemmer (spillerett) kr. 3250.-

Årsgreenfee for medlemmer over 80 år. Gratis

 

VTG - kurs for voksne kr. 1000.-

VTG – kurs for juniorer og studenter kr. 500.-

VTG – kurs for knøtter og for de som melder seg inn med full spillerett er det gratis.

 Personer som melder seg inn i klubben etter 1. september, er også medlemmer på

følgende år.