Per Jørgensen Per Jørgensen

18.08.2023

 Kontakt klubben på telefon 938 35 540            e-post:  kontakt@mandalgk.no 

Rune Svennevik    952 05 272       rsvennev@online.no