Info fra seniorgruppa

Neste torsdag 23. mai har Kristiansand GK invitert til spill i Kristiansand.
Påmelding i golfbox.

Program for sesongen
Nb. Dato for spill i Kr.sand er feil i programmet (står 6. juni).