Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 17.06.2022

Tilbud om spill på andre 9 hulls baner.

Samarbeid 9-hulls golfbaner.

Etter noen år med Covid-19 er vi nå i gang igjen med arbeidet med å inngå samarbeid med andre 9-hulls baner i Sør-Norge. Per i dag er det Kristiansand GK, Haugesund Golfpark, Grini GK og oss her i Mandal GK som inngår i samarbeidet.


Vi er i dialog med flere andre klubber som også er positive til et samarbeid. Dette er utrolig positivt at vi kan samarbeide på tvers av klubbene og ikke minst kommer dette alle medlemmene i de forskjellige klubbene til gode.


Vi har satt opp under hvem som er med i samarbeidet og hvordan tilbudet fungerer. På grunn av stort press i enkelte klubber finnes det noen begrensninger i forhold til fritt spill. Det er veldig viktig at vi som golfspiller og gjester på de andre klubbene respekterer dette. 


Vi håper alle setter pris på det økte tilbudet vi nå har fått i Mandal Golfklubb og vi ser definitivt frem til å utvide dette i fremtiden.


 

Samarbeid om fritt spill

Av de rundt 170 golfbanene som finnes i Norge er godt over 90 av disse 9 hulls golfbaner. Gjennom flere år har Mandal Golfklubb og Kristiansand Golfklubb samarbeidet om gratis spill hos hverandre. Samarbeid som har fungert veldig bra både for klubbene og ikke minst medlemmene som opplever et større tilbud tilknyttet medlemskontingenten de betaler.

Samarbeid på tvers av klubben er utrolig viktig for golfsporten og vi utvider stadig tilbudet gjennom å inngå ny samarbeid med flere golfklubber som har 9-hulls golfbaner. Under finnes en oversikt over klubber som inngår i samarbeidet per i dag og en link til klubbene, og når tilbudet om fritt spill gjelder.


Hvem gjelder tilbudet for?

For å kunne benytte deg av tilbudet om fritt spill må du være medlem i en av klubben som inngår i samarbeidet. Du må ha betalt årets kontingent og ha et medlemskap m/full spillerett i din egen hjemme klubb. Der er viktig at man følger de retningslinjer som gjelder for fritt spill hos de forskjellige klubbene.


Vi håper at mange ønsker å benytte seg av tilbudet og at man har en fin golfopplevelse på de forskjellige klubbene.  


Oversikt over tilbud i de forskjellige klubbene.


Mandal Golfklubb Fritt spill i perioden 1. mai til 31. august

Kristiansand Golfklubb Fritt spill hele sesongen

Haugesund Golfpark Fritt spill hele sesongen

Grini Golfklubb To greenfee per medlem per år, Se info under *

   

  * Spillere fra Grini GK kan spill to ganger hos alle klubbene og medlemmer i de andre klubbene kan spille 2 ganger hos Grini GK.

 

Link til Kristiansand GK

Link til Grini GK

Link til Haugesund Golfpark

 

Ha en super golfsesong! 360