Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 22.11.2020

Simulatoren åpner for spill med 4 personer.

Fra mandag starter vi opp igjen med 4 personer pr. gang på simulatoren. Fra torsdag 26. blir det vanlig bruk, men selvsagt med de restriksjoner som gjelder.

Vi følger både kommunale og nasjonale rettningslinjer. Så vi oppfordrer alle til å ha minst en meters avstand, sprite hender.  Dersom du ikke føler deg frisk, bli heller hjemme.

Banen er åpnen så lenge det ikke er frost.  På hull 7 foregår det for tiden drenering og ny tee.


 849