Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 20.04.2022

Nyhet på hull 8. Det "gamle skiltet" er blitt erstattet med lys.

Den gamle patenten hvor stopp skilt kom opp når en dro ned spaken ved greenen var etter hvert både vanskelig og lite håndterbar.

Nede ved greenen på hull 7 står bryteren. (foto per j)
Nede ved greenen på hull 7 står bryteren. (foto per j)
Like ved bjella står det nye lyssystemet.(foto per j)
Like ved bjella står det nye lyssystemet.(foto per j)
Nede ved greenen på hull 7 står bryteren. (foto per j) Like ved bjella står det nye lyssystemet.(foto per j)

Nå er det kommet opp et lys-system som er meget enkelt å bruke.  Det er kun å vri det røde håndtaket til høyre.  Da er lyset på og greenen er ikke klar.    Da kommer det et blinkende lys på tavla på den store bjørka like ved bjella.  Når alle har spilt ferdig på greenen er det bare å trykke inn knappen.

 354