Administrator Administrator

07.07.2018

HISTORIE

Etablering av Mandal Golfklubb

Klubbhuset våren 2022 (foto per j)
Klubbhuset våren 2022 (foto per j)
Klubbhus sommeren 2018 (foto per j)
Klubbhus sommeren 2018 (foto per j)
Dagens klubbhus høsten 2016 (foto per j)
Dagens klubbhus høsten 2016 (foto per j)
Klubbhus våren 2015 (foto: Per J)
Klubbhus våren 2015 (foto: Per J)
Tidligere klubbhus
Tidligere klubbhus
Klubbhuset våren 2022 (foto per j) Klubbhus sommeren 2018 (foto per j) Dagens klubbhus høsten 2016 (foto per j) Klubbhus våren 2015 (foto: Per J) Tidligere klubbhus

En gjeng golffrelste sjeler møttes 18.februar 1993 til et konstituerende møte og besluttet at Norge skulle få sin sørligste golfbane plassert i Mandals nærhet. Klubben ble stiftet den kvelden og fikk sine 18 første medlemmer. Etter en del diskusjoner og befaringer falt valget til plassering av banen på et område av Valle Gård ved Skogsfjorden. Den 24.juni ble det undertegnet en avtale med Arild Nicolaisen om leie av 235 da. mark i 50 år. 

Etter en kjempestor dugnadsinnsats av den harde kjerne ble 6 hull åpnet på Hestmyra samme høst. Det viste seg at bondens slåmaskin var for grov til å klippe fornuftige fairways. Etter å ha søkt mulighetene ble en brukt Toro gressklipper kjøpt av Bærum Kommune og de mest fantastiske fairways åpenbarte seg etter litt klipping på Norges sørligste golfbane.

Året etter ble Tor Eia engasjert som banearkitekt og de første profesjonelle tegninger av en 9 hulls golfbane ble utarbeidet. 

Dugnadsinnsatsen var formidabel. Det gjaldt å få hugget og ryddet mest mulig slik at en 9 hulls bane kunne se sitt lys.


I 1995 får klubben 2 feriehytter fra Sjøsanden Feriesenter som bygges sammen til å bli Mandal Golfklubbs første klubbhus. Ikke lite stolte ble dette innviet som seg hør og bør. 

Utpå høsten 1996 kom de første tippemidlene og banekomiteen kunne endelig gi gass uten å måtte be medlemmene om ytterligere ekstra bidrag. Tilskudd fra Mandal Kommune var det dårlig med.

Etter stor velvilje fra sponsorer av bygningsmaterialer og mange snekkerkyndige medlemmer ble i 1997 et kombinert verksted og garasjebygg reist samtidig som det ble boret etter vann for å sikre vanningsanlegget nok tilførsel til å vanne greenene som etter hvert så dagens lys.

Offisiell åpning av Mandal Golfklubbs 9 hullsbane skjedde 22.juli 2000 ved at daværende formann Tor Ellenes kl. 13.50 slo ut fra tee på hull 1 og landet i bunkeren selv om han på tro og ære hadde lovet et hole in one. 

Etter stor innsats fra enkelte av klubbens medlemmer kunne dagens klubbhus innvies i 2005 med pomp og prakt og med deltagelse av naboklubber og kommunens representanter.

Banen framstår i dag som en av de bedre 9 hulls baner i Norge og besøkes jevnt av de feriegjester som frekventerer området, medlemmer av våre naboklubber og ikke minst av dem som ønsker en stopp på sin ferd vestover mot Stavanger eller østover i retning Oslo. 

Velkommen er dere alle!

Bjørn Bakke