Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 16.04.2018

Vellykket dugnad på banen mandag.

Golfklubben hadde innkalt til dugnad mandag og tirsdag. Mandag ettermiddag møtte ca 20 medlemmer i lett regn.

Glimt fra dugnaden mandag (alle foto per j)
Glimt fra dugnaden mandag (alle foto per j)
Glimt fra dugnaden mandag (alle foto per j)

Det var to hovedoppgaver som stod for tur mandag.  Bilveien opp til banen var blitt meget hullete i løpet av vinteren.  Så den trengte virkelig opprustning.  Ogi løpet av noen timer var veien blitt riktig fin igjen.

Også driving rangen trengte litt arbeid.  Nettet som blir tatt med hver høst kom på plass, og det ble ryddet og samlet baller.  Det gjenstår en del opprydding og oppsamling av lauv.


Ellers trenges det rydding rundt greener så tirsdagen vil gå med der og på rangen.

 979