Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 28.04.2018

Vårdugnaden på golfbanen arrangert lørdag.

Det møtte opp ca. 25 medlemmer.

Glimt fra dugnaden lørdag (alle foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (alle foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag
Glimt fra dugnaden lørdag (alle foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag Glimt fra dugnaden lørdag

Lørdag hadde banekomiteen innkalt til vårdugnad.  I et fantastisk vårvær møtte ca 25 medlemmer opp.  Og det var en lang liste som skulle gjøres.  Leder i komiteen Rune Vetås hadde håpet på et større frammøte.  Likevel var han meget godt fornøyd med det arbeidet som ble gjort. Ekstra hyggelig var det at så mange damer møtte til dugnad.

Det ble bl.a. ryddet rundt hull 6, laget utslag på det nye nærspillområdet. Videre ble det ryddet i blomsterbedene rundt klubbhuset og greenene ble gjort ferdige med nye huller.  Også alle bunkere ble også raket.

Det er fremdeles mye som burde være gjort før en kan si seg fornøyd med banen.  Vetås mente det var grenser på hvor mye en kan forvente av dugnad.  Det er ofte de samme som går igjen.

Dagen ble avrundet med grilling, kaker og kaffe.

 720