Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 27.05.2020

Toalettene på klubbhuset er åpne.

De vil bli vasket daglig. Det står antiback til bruk i gangen. Det oppforderes til gode hygienerutiner.

 178