Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 13.03.2020

Til medlemmer av Mandal Golfklubb

Som leder av klubben har jeg fått denne anmodningen fra forbundet. Mandal Golfklubb ønsker og bidra til den nasjonale dugnaden til bekjempelse av koronaviruset.

Vi ber derfor medlemmene våre om forståelse for stengning av

banen i perioden. Til info har samtlige forbund i Norge stoppet alle sine

aktiviteter.

Vi vil følge situasjonen nøye og sette i gang aktivitetene og åpning av banen så

snart myndigheten gir klarsignal til dette.


Mvh Leder Mandal Golfklubb Rune Svennevik.


Anmodning fra forbundet.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige

koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar

virkning. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den

svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har

skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå

får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

- Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten

i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som

kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre

de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier

idrettspresident Berit Kjøll.  


Ønsket tydelig svar fra myndighetene 

- Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar

fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har

fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier

Kjøll.  


Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen

internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med

god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  

- Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med

særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er

glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva

vi må gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, 

men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg. 

 

Helsetilsynets vedtak om forbud mot/stenging av idrettsarrangementer og

organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs har hjemmel i

smittevernsloven. Overtredelser av vedtaket vil kunne straffeforfølges. 


Konsekvenser 

Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er

involvert i norsk idrett.  

- Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å

rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre

frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med

Kulturdepartementet fremover. 


Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke

gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer

fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre

som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og

at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger

som er fattet av overordnede myndigheter.

 841