Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 24.09.2017

SØRLANDSUGA 2017

Golfklubbene langs sørlandskysten arrangerer i år igjen Sørlandsuga. Klubbmedlemmene spiller i perioden 25. september - 9. oktober på hverandres baner for halv greenfee! Enkelt og greit!

 402