Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 20.07.2020

Slopetabell.

Det viser seg at det er feil på slopetabellen for damer.

Den som ligger på hjemmesiden og som er hengt opp i klubbhus er feil. Riktig tildelte slag kan sees på golfbox. Hvis man går på innlevere score får man riktig mottatte slag. Vi har kontaktet NGF og venter på svar hva feiler kan være.


 995