Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 28.02.2018

Sett av dagen 14. juli 2018.

Klubben arrangerer jubileumsturnering og fest på kvelden.

se foreløpig invitasjon under.

Vedlegg

 857