Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 28.02.2019

Rune Svennevik gjenvalgt som leder i Golfklubben.

Onsdag ble det avholdt årsmøte.

Glimt fra årsmøte (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j) Glimt fra årsmøte (foto per j)

Det møtte opp 37 medlemmer til årsmøte.  Før møtet ble tidligere leder Asbjørn Wetrhus hedret med et minutts stillhet.  Asbjørn gikk bort ifjor.

Som vanlig ble Svein A Bårdsen valgt til dirigent, og ledet møtet i kjent stil.

Årsbertningen til styret ble lest opp og godkjent.  De forskjellige komiteers årsberetninger ble tatt til etterrettning.  Ellers ble det vedtatt strategi og handlingsplan for 2019-2022.

Regnskap og budsjett ble gjennongått av Jan Roald Ruud.  Kluben hadde en omsetning på 2.557.000 og satt igjen med et overskudd på 60.407.

Hele styret ble gjenvalgt, og det ble valgt medlemmer til de forskjellige komiteene.  Ikke alle ble fylt opp, så det må gjøres en jobb her.  De forskjellige komiteer velger sin leder.

Klubben har pr. 31.12 447 medlemmer mot 461 ifjor.

 927