Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 05.03.2021

Rolig årsmøte i golfklubben torsdag kveld.

Rune Svennevik gjenvalgt som leder i klubben for 2021.

Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto per j)
Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto per j)
Glimt fra årsmøtet (foto per j)
Glimt fra årsmøtet (foto per j)
Glimt fra årsmøtet (foto per j)
Glimt fra årsmøtet (foto per j)
Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto per j) Glimt fra årsmøtet (foto per j) Glimt fra årsmøtet (foto per j)

I underkant av 40 medlemmer møtte på Buen til årsmøte i golfklubben.  Rune Svennevik åpnet møte og Svein Arne Bårdsen overtok ledelsen av årsmøtet på en fin og lun måte.

Rune Svennevik leste opp årsmeldingen fra styret som ble enstemmig godkjent.  Årsmeldinger fra øvrige komiteer ble tatt til etterretning.  

Regnskapet viste et overskudd på 1.684.000.  Dette forklares med en arv på 1 million kroner samt at det er hele 80 nye medlemmer i klubben nå.  Totalt antall medlemmer pr. nyttår er 595.  Selv om covid 19 har herjet har det strømmet til nye golfere til klubben. Det er brukt betydelige summer på banen i 2020.  Flere hulll er endret og nye redskaper er kjøpt inn.  

Jan Roald Ruud la også fram styrets budsjett for 2021 som ble enstemmig godkjent.

Raymond Tørresen gikk gjennom Handlings- og Organisasjonsplan for 2021.

Det ble lagt fram et forslag fra styret om å utvide klubhuset med 200 kvadrat meter og innstalere to nye golfsimulatorer slik at vi får 3 simulatorer.  Prisantydning i underkant av 3 milloner kroner.  Forslaget fikk årsmøtets fulle støtte.  Planen er at alt skal stå ferdig i november 2021.

Videre ble det godkjent at kontingenter blir økt med 3%.

Et forslag fra et medlem at det skulle gis gratis medlemmeskap og spillerett til  hele styret ble etter innstilling fra styret endret til kun å gjelde leder.

Styret for 2021.

Leder                      Rune Svennevik

Nestleder                 Richard Eriksen

Styremedlem            Raymond Tørresen

Styremedlem           Kari Stalsberg Møll

Styremedlem           Turid Røksland

1. vara                     Lotte Fredriksen

2. vara                     Edmund Jaabæk


Ledere for de forskjellige komiteene ble:

Seniorer                       Anne-Grete Nøding

Damer                          Anne Beth Torkelsen

Junior                           Magnus Bjørnstad

Bane                            Edmund Jaabæk

Turnering                      Frode Arntsen

VTG                              Trond Christian Høiberget

Valg                              Melvin Hjort

Revisjon                        Kjell Horpestad

Info                              Per Jørgensen
 699