Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 19.02.2020

Rolig årsmøte i golfklubben.

Rune Svennevik gjenvalgt som klubbens leder i 2020.

Møteleder Svein A Bårdsen, Rune Svennevik og Richard Eriksen (foto per j)
Møteleder Svein A Bårdsen, Rune Svennevik og Richard Eriksen (foto per j)
Jan Roald Ruud la fram regnskap og budsjett (foto per j)
Jan Roald Ruud la fram regnskap og budsjett (foto per j)
Raymond Tørressen refererte handlingsplan 2020 (foto per j)
Raymond Tørressen refererte handlingsplan 2020 (foto per j)
Melvin Hjorth ledet valget (foto per j)
Melvin Hjorth ledet valget (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j)
Glimt fra årsmøte (foto per j)
Møteleder Svein A Bårdsen, Rune Svennevik og Richard Eriksen (foto per j) Jan Roald Ruud la fram regnskap og budsjett (foto per j) Raymond Tørressen refererte handlingsplan 2020 (foto per j) Melvin Hjorth ledet valget (foto per j) Glimt fra årsmøte (foto per j)

 Etter åpning av møtet ved Rune Svennevk ledet Svein A Bårdsen som vanlig årsmøtet trygt i havn.

Styrets årsmelding ble lest av Rune, mens årsmeldingene fra de forskjellige komiteene ble tatt til etterretning.  Gledelig var det at klubben har fått over 60 nye medlemmer netto.  Det er nå 515 medlemmer.  Det jobbes også bra i junior avdelingen.  Mange nye også her.  Ellers jobbes det med å endre flere 40 utslag på hull 3,4 og 5. 

Regnskap og budsjett ble som vanlig gjennomgått av Jan Roald Ruud.  Årets resulat viste et overskudd på 175.000.  

Handlingsplan 2020 ble gjennomgått av Raymond Tørressen.

Valgkomiteen ved Melvin Hjorth hadde gjort en god jobb.  Styret for 2020 fikk denne sammensetningen

Leder Rune Svennevik  gjen.v for 1 år

Nestleder Richard Eriksen gjenv. for 2 år

Styremedlem  Raymond Tørressen  ikke på valg

Styremedlem Mette Erklev  ikke på valg

Styremedlem Turid Røksland   ny valgt for 2 år

1.vara   Kari Møll  ny valgt for 1 år

2. vara  Edmund Jaabæk   ny valgt for 1 år.


De forskjellige komiteene kommer vi tilbake til når de ha valgt sine ledere.

 877