Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 25.09.2019

Robotklipper på hull 4.

Representanter for Husqvarna og Møll Bensinstasjon har ordnet en prøveperiode på en måned.

Den neste måneden vil spillere møte en robotklipper på hull 4.  Alle spillerene bes ta vekk greiner som vil ligge på banen.  Videre at oppslått torv blir lagt på plass.


 359