Alf Skagestad Alf Skagestad

Klubb Bane 16.06.2020

Rangen stenges førstkommende torsdag for felles dugnad - kommer du?

Torsdag 18/6 fra klokka 5 til 8 stenges rangen for felles dugnad på ballplukking.

Sender ut en felles oppfordring til ALLE medlemmer om å delta på ballplukking i skogkanten på rangen vår. Rangen stenges i dette tidsrommet, og det samme gjelder banen - for medlemmer.

Oppfordrer sterkt til å hjelpe ut her, og jo flere som deltar jo fortere går det - og jo flere baller kan vi fortsette å bruke på rangen vår. Dette er en inntektskilde for klubben, samtidig som det er litt ansikt utad for greenfee-spillere som kan risikere å komme til tom automat i værste fall.

Det har forsvunnet vanvittig mye baller i den senere tid, og et anslag på 5000 baller borte på kort tid er ikke å ta for hardt i. Vi antar desverre at det er litt for mange laaaange slag som går ut av rangen der ballplukkingen ikke foregår. Det er ikke meningen at de som plukker baller til vanlig må ut i skogen og plukke der også.


Så - med denne oppfordringen håper vi at så mange som mulig kan stille i løpet av disse tre timene, og plukke etter beste evne og utholdenhet - gammel som ung.

På forhånd MANGE TAKK for at du er med å å hjelpe ut klubben i denne litt vanskelige situasjonen. Styret jobber samtidig med planer og tanker for hvordan vi kan minske dette store ball-tapet på rangen, så inntil videre oppfordres ALLE til å respektere retningslinjene med å ikke slå lengre enn rangen, eller trene med hybrider, wooder o.l. som ikke virker rett frem. Det blir bedre etterhvert, men nå er rangen slik den er desverre, og da bør vi medlemmer respektere dette overfor de som jobber med å holde ballautomaten full for oss heile tida :-)

Mi sees da vel!


- Styret

 544