Per Jørgensen Per Jørgensen

Turnering 18.06.2019

Pinkcup førstkommende søndag klokken 13.00

Det er snart duket for årets Pinkcup førstkommende søndag klokken 13.00, meld dere på folkens. Om dere ikke har et komplett lag settes dette sammen av komiteen etter påmeldingsfrist.

Vinnere Pinkcup 2017 (foto per j)
Vinnere Pinkcup 2017 (foto per j)
Vinnere Pinkcup 2017 (foto per j)

 Det er mulig med både 2,3 og 4 personer pr lag. Turneringen er åpen for alle.

 Spilleform:

 Scramble(lag spill) over 18 hull.

Hvert lag består av 2-4 spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Herrer skal spille fra gult utslag og damene fra rødt utslag. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Alle spillerne i laget skal i løpet av runden ha et tellende utslag.

Turneringsbestemmelser for Pink Cup Scramble:

Fire spillere danner et lag som spiller Scramble. Lagets resultat er antall slag totalt for runden minus lagets Spillehandicap (nettoresultat).

Lagets Spillehandicap er 10 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap.

Ved tremannslag er lagets Spillehandicap 15 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap,

Ved tomannslag er lagets Spillehandicap 25 % av spillernes sammenlagte Spillehandicap.

Ved like nettoresultater går laget med lavest Spillehandicap foran.

Ved fortsatt likt gjelder matematisk metode (siste 9, 6, 3 og 1 hull)

Ved fortsatt likt foretas loddtrekning


·       Turneringen er åpen for amatører og profesjonelle.

Turneringen spilles ifølge Golfreglene, NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler.

Shotgun start kl. 13.00. Registrering senest kl. 12.30.

For sent fremmøte til registrering medfører startforbud.

Fravær fra påmeldt turnering uten akseptabel grunn eller ikke meldt fra før påmeldingsfristen går ut, vil gi straff i form av turneringskarantene på første etterfølgende turnering.

Start kontingent:

kr. 300,- for seniorer, kr. 150,- for juniorer, pr. spiller.

Medlemmer uten spillerett og medlemmer fra andre klubber: + kr. 100,- i greenfee.


NB! Startkontingenten gå i sin helhet til Kreftforeningens brystkreftforskning.


Påmelding Pink cup her

 566