Per Jørgensen Per Jørgensen

Turnering 03.09.2019

Ny start tid for onsdagsturneringen fra og med imorgen 4. september.

Minner om at onsdagsturneringen i morgen 04.09 og de resterende ut september måned starter klokken 17.00, senest registrering og trekning er klokken 16.30

 341