Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 28.11.2018

Ny dugnad på golfbanen.

Onsdag var 8 av klubbens medlemmer på dugnad. Alle greenene ble dresset med sand.

Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j) Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j) Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j) Glimt fra dugnaden onsdag (foto per j)

Det var viktig at greenene ble dresset med sand før regnværet setter inn.  Det er meldt kraftig regn de nærmeste dagene, og da vil sanden tette  hullene greenene.  

Banen er åpen pr. idag.

 581