Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 04.12.2018

Minneord om Asbjørn Wetrhus.

Lørdag 1. desember døde Asbjørn Wetrhus, født 20.04.1942.

Asbjørn Wetrhus
Asbjørn Wetrhus
Asbjørn Wetrhus

Han kom tidlig med i Mandal golfklubb, med medlemsnummer 72 etter oppstarten i 1993. Med entusiasme og dugnadsånd ble han en viktig person i oppbyggingsårene for golfklubben og ble klubbens leder i 2003 og 2004. Det er mange gode spor etter Asbjørn i golfklubben. I hans ledertid ble klubbens flotte klubbhus bygd. 

Asbjørn vokste opp på Eik i Søgne der han fikk mange lekekamerater og gode venner. Undertegnede gikk sammen med Asbjørn på Lunde skole og Søgne kommunale realskole i “Tyskerbrakka” på Tangvall. 

Etterhvert begynte studietida med juss i Oslo, der Asbjørn også studerte sammen med gode kamerater. Etter studiene ble han advokat i Mandal og flyttet til slektsgården på Skeie i Mandal. I en periode var Asbjørn aktivt med i politikken i Mandal.

Vi er i dag mange som føler savn etter Asbjørn. Noen av oss hadde gleden av å reise på mange golfturer sammen med han, både innen landet og til Danmark, Sverige og Tyskland. Asbjørn var mer enn alminnelig samfunnsinteressert, og mange kvelder under disse turene hadde vi gode samtaler om samfunnsspørsmål både lokalt og om verden der ute.

På sine eldre dager kjøpte Asbjørn leilighet i Spania i nærheten av Torrevieja, og vi er mange venner som savner han, der vi spilte sammen på Vistabella og andre flotte golfbaner under en varmende sol, eller husker koselige sammenkomster sammen med Asbjørn og hans kjære Ingunn på kveldstid.

I 2016 fikk Asbjørn en alvorlig kreftdiagnose og livet ble etterhvert ikke så aktivt som før. Men helt til det siste var han opptatt av samvær med familie, slekt og venner.

Våre tanker og dypeste medfølelse går til Ingunn, barn og barnebarn som har mistet Asbjørn så altfor tidlig.


På vegne av Mandal Golfklubb

Oddbjørn Eikestøl


 1031