Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 27.02.2020

Mere info fra klubben.

Nå er våren snart i anmarsj……… og vi i styret ønsker å informere om følgende:

Hull 4 januar 2020 (foto per j)
Hull 4 januar 2020 (foto per j)
Hull 4 januar 2020 (foto per j)

Medlemsmøte:

Det blir medlemsmøte på klubbhuset Torsdag 19.03.20 kl. 18.00

Saker som skal tas opp er nye hcp regler, innspill arv samt generelt om drift


Arven:

Som de fleste nå er kjent med får klubben inn 1 mill. kr i arv i løpet av våren.

Formannen vår Rune opplyste på årsmøtet at styret innspill fra medlemmene på hvordan vi skal forvalte disse pengene.

Vi har jo enda en del gjeld, samt utfordringer med maskinpark og bane så konkrete innspill er velkomne.

Innspill må sendes styret på: kontakt@mandalgk.no  ,innen 10.03.20 for å bli vurdert.

Tanken videre er at styret behandler innspillene og lager en innstilling på Styremøte 12.03.20.


Det er avsatt tid til medlemsmøte Torsdag 19.03 hvor saken vil bli diskutert.


Dugnad:

Vårdugnaden blir antakelig Lørdag 28.03.


Grevlingene holder på jevnt og trutt hver Mandag fra kl.10.00 til 12.00. De tar gjerne imot flere hender.

Generelt har banemannskapet behov for tilkallingshjelpere på større arbeider. Det gjelder bla. hulling og dressing av greener.

Det dreier seg om 3-4 dager pr. år. Er det noen som kan tenke å stå på en liste her hadde det vært veldig bra 😊


Dersom det er noen som kan bidra fast med litt klipping hver uke i høysesongen trenger vi mer hjelp til dette også.

Vi planlegger en hyggelig overraskelse til høsten for alle som har deltatt som frivillige på dugnader og i gruppen for ringehjelp


Send en mail til kontakt@mandalgk.no og gi beskjed.

Mvh.

Styret

 562