Alf Skagestad Alf Skagestad

Klubb Junior 10.06.2018

Mandal Golfklubb søker kommunal støtte til Junioravdelingen

MGK har søkt om midler til å øke muligheten for at unge golfere på treningsfeltet har utstyr de kan bruke for å øke interessen for juniorgolfen i byen.

(arkivbilde fra en knøttetrening, 2018)
(arkivbilde fra en knøttetrening, 2018)
(arkivbilde fra en knøttetrening, 2018)

MGK har tatt Mandal kommune på alvor da de annonserte med at de hadde støtteordning for fremming av idrettsaktiviteter for barn og unge i Mandal.

Det er søkt om støtte til knøtte- og juniorutstyr som kan lånes ut, samt til utstyr som blir felles brukt på treningsfeltet og på rangen. Dette kan fremme en enda mer fleksibel treningsform for alle aldre og ferdigheter. Vi har tro på at dette er veien å gå for øke rekrutteringen av de yngste i klubben.

Som en del av den langsiktige strategien til klubben satses det nå offensivt på juniorsegmentet via Sørlandsprosjektet (samarbeid mellom klubbene på Sørlandet) de neste tre årene. 
Det å ha tilstrekkelig utstyr og fasiliteter er da en forutsetning for å lykkes med å fange den sportslige interessen for alle aldre og ferdighetstrinn for den yngre garde.

Vi håper at dette kan være et springbrett til å få økt muligheten til å gi de unge et bredere tilbud i klubben. Vi krysser fingrene, og håper på de unges vegne at vi er blant de heldige som får del av denne støtteordningen.

Vi forsøker jo etter beste evne å etterleve klubbens gode verdi "Mandal Golfklubb - et godt sted å være".

https://www.l-a.no/nyheter/i/8wKwVd/Gjeninnforer-stotteordning--Haper-pa-et-renn-av-soknader

 393