Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 15.10.2020

Lørdags dugnader.

Styret og banekomiteen i Mandal Golfklubb ønsker å videreføre dugnad første Lørdag i måneden som vi hadde det i fjor.

Hull 3 idag fra en annen vinkel (foto per j)
Hull 3 idag fra en annen vinkel (foto per j)
Hull 3 idag fra en annen vinkel (foto per j)

Det fungerte veldig godt i 2019/20. Hva som skal gjøres av oppgaver avklares av den ansvarlige for dagen.

Klubben håper så mange som mulig har anledning til å delta på disse 5 Lørdagene.

Datoer og ansvarlige:

07.11.20              Kjartan Lavik

05.12.20              Lars Forsettlund

09.01.21              Rune Svennevik

06.02.21              Stian Sæveland

06.03.21              Edmund Jåbekk


Hold av disse datoene til litt jobb og hyggelig samvær med golfvenner.


De ansvarlige legger nok ut på nettet hva som skal gjøres noen dager før dugnaden.

 827