Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 15.06.2019

Ingen nett på driving rangen.

Nettet på rangen langs hull 9 er blåst ned.

Glenn Korsmo og sønnen Silas Sebastian (foto per j)
Glenn Korsmo og sønnen Silas Sebastian (foto per j)
Nettet er fortiden nede (foto per j)
Nettet er fortiden nede (foto per j)
Glenn Korsmo og sønnen Silas Sebastian (foto per j) Nettet er fortiden nede (foto per j)

Klubben satser på å få ordnet nettet igjen i løpet av uka.  Fram til dette er blitt gjort er det IKKE LOV Å BRUKE DRIVER.

Ellers henstiller vi til alle å respektere skiltet Driving range stengt.  I år som ifjor er det Glenn Korsmo som er ansvarlig for at baller finnes i maskinen.  Det er ikke alltid lett å få øye på Glenn når han er nede i skråningen etter baller.  Så derfor om skiltet er oppe, så vennligst respekter.

Dersom det ikke er baller i maskinen, står det et telefon nummer til Glenn.  Det er ikke alltid lett å beregne hvor mange baller som blir slått ut hver dag.

 483