Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 17.02.2018

Idag fyller Mandal Golfklubb 25 år.

En gjeng golffrelste sjeler møttes 18.februar 1993 til et konstituerende møte og besluttet at Norge skulle få sin sørligste golfbane plassert i Mandals nærhet.

Klubben ble stiftet den kvelden og fikk sine 18 første medlemmer. Etter en del diskusjoner og befaringer falt valget til plassering av banen på et område av Valle Gård ved Skogsfjorden. Den 24.juni ble det undertegnet en avtale med Arild Nicolaisen om leie av 235 da. mark i 50 år. 

Les mere om klubbens historie

 1613