Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 25.11.2019

Grevlingane er i gang hver mandag

Mandag klokka 10.

Arkivbilde fra dugnad 2018 (foto per j)
Arkivbilde fra dugnad 2018 (foto per j)
Arkivbilde fra dugnad 2018 (foto per j)

Sjefsgrevling Kjell Røisland forteller at for øyeblikket er det arbeid på kollen mot det nye nærspillområdet som pågår.  Det blir ryddet og greiner blir lagt i hauger.  Planen er videre å rydde langs med parkeringsplassen.

Så dere som har tid og anledning møt opp.  Det er god plass til flere.

 486