Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 29.08.2018

Golf og Helse

Golfidretten - en viktig medspiller i det lokale folkehelsearbeidet?

Fra Elvesalen onsdag (foto per j)
Fra Elvesalen onsdag (foto per j)
Fra Norges Golf-forbund møtte Lise Bjørnstad og Svein Einarsbøl. (foto per j)
Fra Norges Golf-forbund møtte Lise Bjørnstad og Svein Einarsbøl. (foto per j)
Fra Elvesalen onsdag (foto per j) Fra Norges Golf-forbund møtte Lise Bjørnstad og Svein Einarsbøl. (foto per j)

I forbindelse med Folkehelse-Uga  onsdag arrangerte Senioruniversitetet og Mandal Golfklubb foredrag om Golf og Helse.

Fra Norges Golf-forbund møtte Lise Bjørnstad og Svein Einarsbøl.  De orienterte om diverse tiltak som forbundet hadde satt igang de siste 10 årene.  Og det kom tydelig fram at golfen virkelig har bidratt til bedre helse.  Det ble spesielt dratt fram erfaringer som Asker GK og Asker kommune hadde fått gjennomført.  Trening og tilretteleggelse for folk med problemer enten det er alkohol eller psykiske lidelser.  Det å komme sammen og være en del av et fellesskap, føle seg sett.  I golf er det heller ingen reservebenk.  Her kan alle delta, ung eller gammel.

Det var flere politkere, kommunalt ansatte og flere fra golfklubben tilstede.  Det ble signalisert at dette tilbudet fra golfklubben skulle nevnes i arbeidet med den nye kommunen.  

Ellers kom det fram dette med trim, godt miljø.  Golfere lever gjennomsnitt 5 år lenger enn ikke golfere!!

Det ble også knyttet kontakt til kommunens Frivilligkoordinator.  Her ligger nok flere muligheter for godt samarbeid innen kommunen og frivillige lag.
 733