Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 28.06.2020

Forbud mot bruk av driver på driving-rangen.

Inntil videre er det ikke lov til å bruke driver på rangen. Grunnen er at det forsvinner så mange baller. Det vil bli gjort tiltak snart, slik at det igjen kan bruke driver.

fra hull 8 (foto per j)
fra hull 8 (foto per j)
fra hull 8 (foto per j)

Det vil si at inntil videre må det bare brukes jern.  Det vil komme et nett i løpet av neste uke, slik at rangen kan brukes fult ut igjen.

 430