Per Jørgensen Per Jørgensen

Turnering 06.05.2020

Firma Cupen 2020

Arrang. over 9 hull Match, Scramble duell.

Aud Tove og Alf vinnere 2019
Aud Tove og Alf vinnere 2019
Aud Tove og Alf vinnere 2019

Turneringsbestemmelser

Firma Cupen 2020


Arrang. over 9 hull Match, Scramble duell.


Hvert lag kan består av så mange spillere man ønsker fra samme firma, vel, bygd, bydel, forening, og lignende, men bare to kan spille av gangen. Har firmaet flere lag, kan man ikke spille på mer enn et lag. Har man problemer med at den ene spiller ikke kan stille, kan man bruke en annen spiller med godkjenning av motstanders lag. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Herrer skal spille fra gult utslag og damene fra rødt utslag. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Den ballen som er valgt skal spilles først som den ligger. Partneren dropper deretter sin ball så nærme dette stedet som mulig, men ikke nærmere hullet, og spiller videre derfra. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Begge spillerne i laget skal i løpet av runden ha 3 tellende utslag. 

Lagene spiller på 1/2 av lagets gjennomsnittlige spillehandicap.


Det skal alltid spilles 9 hull slagspill. Resultatet skal sendes til ej@brgruppen.no, og det må føres opp antall hull som lagene vant, tapte eller spilte uavgjort. Det blir først spilt serie, hvor alle spiller mot alle i serien. De som har flest poeng går videre til cup. Ved likt antall poeng skal forskjellen mellom antall hull som er vunnet og antall tapte hull i serien være avgjørende for hvilket lag som går videre. Er det fortsatt likhet skal det foretas loddtrekning.

Turneringen spilles fra 25.mai, serie spillet skal være ferdig spilt til 9. august kl. 21.00, cup spillet begynner 10. august og skal være ferdig med finale senest 30 september kl.18.00

Turneringen spilles ifølge Golfreglene, NGFs turneringsbestemmelser og lokale regler.


Startkontingenten er kr. 500,- pr.lag. Må være betalt før 1 runde spilles. Kan betales via vipps


Greenfee spillere og medlemmer uten spillerett MÅ betale kr. 100.- i greenfee pr. runde.


Deltagende lag avtaler selv spilletidspunkt.

Påmeldingsfrist fredag 22. mai kl. 18.00.

E-post: ej@brgruppen.no Turneringsleder: Edmund Jaabæk,        mob. 93210655 

 298