Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 01.02.2020

Dugnad på hull 4

Lørdag var det hull 4 som hadde hovedfokus.

Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)
Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j) Glimt fra dugnaden lørdag (foto per j)

Det har skjedd mye på hull 4 de siste ukene.  Nye utslagssteder for 40, 48 og 52 skal lages.  Det gamle 52 utslaget er flyttet framover og massen derifra er nå ny tee . 48 og 52 utslagene blir på samme tee og er hevet opp på nivå med gamle 52. 

Utslag 40 blir litt ovenfor der den gamle broa er idag. Ny bro skal lages lenger oppe.  Den blir 3 ganger så  bred som dagens, slik at klippemaskiner og golfbiler kan kjøre greit.

Lørdag ble den nye teen gresslagt.  Tidligere hadde gresset blitt kuttet, og det ble nå lagt tilbake.

 980