Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 22.01.2018

Det dukker stadig opp info vedr. golf og hvilken effekt golf kan ha og har på godt voksne personer.

Egentlig er det ufattelig at ikke myndighetene har oppdaget hvor positivt det er for samfunnet at de samme godt voksne personer holder seg i aktivitet. Det må selvsagt ikke være golf, men golf er et av flere alternativer og for veldig mange det man har valgt. Sansynligvis er det ingen annen aktivitet som har så mange godt voksne som nettopp golf.

Arkivbilde fra seniorgolfen (foto per j)
Arkivbilde fra seniorgolfen (foto per j)
Arkivbilde fra seniorgolfen (foto per j)

Sverige har som på mange andre områder kommet mye lengre enn oss når det gjelder dette og nå er man i ferd med å legge til rette for at kostnader som medlemskontingenten man betaler til sin golf klubb kan trekkes fra på inntekten. Dette kan bety såpass mye som 5.000 kr/ år i Sverige.


Det var kanskje en god del av medlemmene i Mandal GK som så at klubben deltok i Folkehelse Uga. Dette er noe vi absolutt burde fortsette med, det burde gi resultater i form av økonomisk støtte til både klubb og medlemer.


se link

John J


 736