Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 12.04.2018

Det blir dugnad på golfbanen førstkommende mandag og tirsdag.

Klubben inkaller til dugnad mandag 16. og tirsdag 17. april begge dager fra 17.00- 20.00.

Fra rangen på tirdag (foto per j)
Fra rangen på tirdag (foto per j)
Fra rangen på tirdag (foto per j)

Det er først og fremst bilveien opp til banen som må få et løft.  Det er store huller i veien som må fylles.

Videre skal det jobbes på driving rangen.  Nett skal settes opp, og det skal samles baller.  Det er også tenkt å rydde på nær-spill området slik at områdene kan tas i bruk.

Banekomiteen håper at det kommer medlemmer i alle aldere.  

NB.  Det er også berammet dugnad lørdag 28.april.  Mere om dette senere.


 612