Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 13.07.2021

Banen stengt fredag 17. fra 07.00 til 10.30 på grunn av asfaltering på øvre parkeringsplass.

Det vil bli noe trangt på parkeringsplassene de nærmeste dagene.

Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)
Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j) Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j) Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j) Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j) Klargjøring til asfaltering fredag (foto per j)

På fredag blir det lagt asfalt på parkeringsplassene fra klubbhust og helt opp til driving rangen.

Arbeidet med grunnmur til de nye simulatorene nærmer seg slutten, og idag blir masser lagt tilbake rundt muren.  

Selv om asfaltarbeidet fortsetter utover fredag blir banen åpen fra klokka 10.30,  men det blir ikke mulig å bruke øvre parkeringsplass.  Det blir mange store biler som skal fram, så en henstiller til alle om å følge de instrukser som blir gitt.  Om nødvendig bruke parking på plasssen til barnehagen.

 419