Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 14.11.2020

Banen og simulator stengt inntil videre.

Forbud om arrangement og folkesamling uten for hjemmet.

På grunn av den oppståtte smittesituasjonen i området vil bane og simulator være stengt inntil videre beskjed blir gitt.

 908