Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 06.10.2017

Banen åpner lørdag 7.10.

Banen åpner lørdag med matteutslag. Vis hensyn på bløte områder. Det er ballplassering på klippet område

 900