Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 24.01.2019

Asfalt på veien opp til klubbhuset.

Styret i Mandal Golfklubb har ett stort ønske om å få gjort noe med veien fra Valle gård og opp til klubbhuset.

I fjor ble det lagt ned frest asfalt, men det viser seg at dette ikke holdt lenge.  Veien må oppjusteres med grøfter og drenering før ev. asfaltering.  I dag er det ikke veldig trivelig å kjøre på denne humpete veien.  Klubben har tidligere år vært i kontakt med kommunen om ev. tilskudd, da deler av veien også er en offisiell sykkel- og gangvei.  Dette har ikke ført til positivt sva.

Jeg har derfor på oppdrag fra styret sagt meg villig (sammen med Steinar Vatnedal)  til å arrangere aktiviteter (en turnering, basar o.l.) som kan øremerkes  dette prosjektet.

Videre vil klubben ta del i finansieringen

Ett kostnadsoverslag for prosjektet ligger på rundt kr. 200.000,-.

Denne e-posten er også en anmodning til medlemmer (og ev. andre) om å støtte med en pengegave.  Tenk om vi kan kjøre til golfbanen på nylagt asfalt til sommeren!


Dere kan ev. gi tilsagn om gavebeløp til meg, eller betale direkte til konto 3138.11.43301.  Alle bidrag er velkommen.

Jeg har allerede fått tilsagn om kr. 11.000,-!  NB.  Det er også mulig å Vippse til MGK.

Jeg vil ordne med fradrag i skattepliktig inntekt for beløp som er kr. 500,- eller høyere. (Maksimalt kr. 50.000,- i 2019).

Pr. idag er det kommet inn 21.000.


Til siste: Klubben har vunnet en julekampanje siden vi hadde ett stort salg av golfheftet før jul.  Takk til dere som har kjøpt golfheftet for 2019.

Premien er en Driver Wilson Cortex, høyre, 10,5 grader.  Verdien opplyst til SEK 4.700,-.

Denne trekkes blant giverne.  Verdi på ett lodd er 500 kroner. Jo mer du gir til større sjanse blir det for gevinst.

Trekning foretas  på 1. mai - turneringen 2019.

Vi vil oppdatere grafen over innbetalte kroner med jevne mellomrom.


På forhånd takk.


Med hilsen

Jan Roald Ruud

tlf. 90165581

Vedlegg

 626