Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 07.12.2019

Arbeid på hull 4

Lørdag var 8 av klubbens medlemmer på dugnad.

Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)
Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j) Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j) Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j) Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j) Dugnad lørdag på hull 4 (alle foto per j)

Lørdag var det rydding og brenning av greiner som var arbeidsoppgavene.  Alle tærne på oversiden av broa på hull 9 er felt, så alle greiner ble samlet til 2 bål som til slutt brant livlig.

Det skal lages nytt utslag 40 (tidligere dameutslag).  Ny vei skal lages på oversiden av "gammel vei" og det skal lages ny bro hvor også golfbiler og klippemaskiner kan bruke.

Arbeid med dette starter i neste uke.

 957