Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 23.02.2017

Årsmøte i golfklubben.

Torsdagens årsmøte ble et rolig møte. Rune Svennevik ble gjenvalgt som leder.

Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto p jørgensen)
Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto p jørgensen)
Kveldens dirigent Svein A Bårdsen og Rune Svennevik (foto p jørgensen)
Kveldens dirigent Svein A Bårdsen og Rune Svennevik (foto p jørgensen)
Regnskap og budsjett ble lagt fram av Jan Roald Ruud (foto p jørgensen)
Regnskap og budsjett ble lagt fram av Jan Roald Ruud (foto p jørgensen)
Raymond Tørresen gjennomgikk strategiplan (foto p jørgensen)
Raymond Tørresen gjennomgikk strategiplan (foto p jørgensen)
Melvin Hjort i valgkomiteen (foto p jørgensen)
Melvin Hjort i valgkomiteen (foto p jørgensen)
Edmund Jaabæk orienterte om arbeidet på banen (foto p jørgensen)
Edmund Jaabæk orienterte om arbeidet på banen (foto p jørgensen)
Glimt fra noen av årsmøtedeltakerne (foto p jørgensen)
Glimt fra noen av årsmøtedeltakerne (foto p jørgensen)
Rune Svennevik gjenvalgt som leder (foto p jørgensen) Kveldens dirigent Svein A Bårdsen og Rune Svennevik (foto p jørgensen) Regnskap og budsjett ble lagt fram av Jan Roald Ruud (foto p jørgensen) Raymond Tørresen gjennomgikk strategiplan (foto p jørgensen) Melvin Hjort i valgkomiteen (foto p jørgensen) Edmund Jaabæk orienterte om arbeidet på banen (foto p jørgensen) Glimt fra noen av årsmøtedeltakerne (foto p jørgensen)

Det møtte ca 25 medlemmer på årsmøtet.  Kanskje ikke så mange når klubben har nesten 500 medlemmer.

Rune Svennevik åpnet møtet og det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes to tidligere leder av klubben, Clarence Haugedal og Johan Kvelland, som gikk bort i fjor. Svein Arne Bårdsen ledet resten av møtet med stø hånd. 

Klubben har pr. nyttår 485 medlemmer.  Fra årsberettningen nevnes at klubbhuset er malt, Innvendig er det kommet en simulator som vil bidra til sosiale sammenkomster pluss en heving av standarden på klubbens spillere. Nytt nærspillsområde er på plass. Dette håper vi kan tas i bruk på forsommeren. Ny inngjerding rundt verksted. Opprydding rundt klubbhuset med god organisering av banekomiteen ble kjempe bra. Matte Utslagene på back tee og front tee er på plass. Det arbeides for tiden med å opparbeide gress tee fra disse utslagene. Her gjør maskinentreprenør Helge Skår en kjempe jobb. Et ektepar av klubbens medlemmer har tatt på seg kostnaden ved opparbeidelse av tee boks på hull 8. En kjempeflott gave som vil heve standarden på banen, tusen takk til giverne. Takket være alle hull ansvarlig med sine hjelpere fremstår banen som ryddig og fin.

Styret vil rette en takk til alle medlemmer som har bidratt med dugnadstid i året som har gått. En takk til Mikkel og hans hjelpere som står på for at vi medlemmer har en bane som til alle tider er flott og spille på. Grevlingan som ”lyge”. Alle komiteene og medlemmer som bidrar til at Mandal golfklubb er et godt sted å være .

Ellers ble de respektive årsmeldinger fra de forskjellige komiteer tatt til etterretning.

Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Jan Roald Ruud.  Regnskapet viste et overskudd på kroner 130.762.

Valgkomteen hadde ifølge Melvin Hjort en enkel jobb med å få til styret.  Foruten Rune Svennevik består styret av Richard Eriksen nest leder, Mirjam Slott Arntsen, Mette Erklev og Raymond Tørresen. Vara Anne Rita Meberg og Espen Sebdal.  

De forskjellige utvalgene velger selv sin leder.

Raymond Tørresen orienterte om strategiplanene for klubben, mens Edmund Jaabæk fortalte om arbeidet som er gjort sålangt med å utvide tee stedene.  Har har Helge Skaar gjort en fantastisk jobb.  Videre framover blir det dugnad og 18. mars planlegges det å så de nye tee stedene. Nærmere info vil komme.


 955